15:34, 08/04/2024

Năm 2025:​​​​​​​ Phấn đấu 30% dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử

N.T

Chiều 8-4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ ký kết phối hợp triển khai chữ ký số công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tham dự, có ông Phạm Quốc Hoàn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông cùng các doanh nghiệp viễn thông thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận phối hợp triển khai chữ ký số công cộng.
Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông cùng các doanh nghiệp viễn thông thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận phối hợp triển khai chữ ký số công cộng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã cùng đại diện 4 doanh nghiệp viễn thông (Viettel Khánh Hòa, Viễn thông Khánh Hòa, MobiFone tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần Viễn thông FPT - Chi nhánh Khánh Hòa) ký kết thỏa thuận phối hợp triển khai chữ ký số công cộng cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các bên đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 30%; đến năm 2030, con số này sẽ phấn đấu đạt trên 70%. Sở Thông tin và Truyền thông, cùng các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền về việc cung cấp, sử dụng chứng thư số công cộng cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện cung cấp chữ ký số công cộng cho người dân, doanh nghiệp... Thỏa thuận phối hợp có hiệu lực từ ngày ký cho đến hết ngày 31-12-2025. Sau đó, các bên sẽ đánh giá kết quả thực hiện và căn cứ điều kiện thực tế để tiếp tục ký kết phối hợp giai đoạn 2026 - 2030.

Tính đến hết tháng 3, toàn tỉnh có khoảng 17.300 chứng thư số được cấp cho tổ chức, doanh nghiệp và khoảng 7.400 chứng thư số được cấp cho cá nhân. Như vậy, số lượng dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử mới đạt tỷ lệ 3,7%. Chính vì thế, trên cơ sở nội dung thỏa thuận ký kết, Sở Thông tin và Truyền thông mong muốn các doanh nghiệp chủ động tổ chức triển khai các giải pháp nhằm tăng cường việc cung cấp chữ ký số cho người dân sử dụng; các sở, ban, ngành, tổ chức của tỉnh quan tâm thúc đẩy chuyển đổi nhận thức và định hình thói quen mới của người dân, xã hội trong giao dịch điện tử.

N.T