18:12, 31/08/2023

Tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI

N.B

Chiều 31-8, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị trao đổi các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 8 điểm cầu tại UBND cấp huyện và 136 điểm cầu tại UBND cấp xã trên toàn tỉnh.

Đồng chí Lê Hữu Hoàng phát biểu kết luận.
Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu kết luận.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính ở UBND tỉnh.
Quang cảnh hội nghị tại UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Trần Công Chính - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng; Thạc sĩ Đỗ Thanh Huyền - chuyên gia phân tích chính sách công Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam truyền đạt một số nội dung tổng quan về PAPI; phương thức khảo sát chỉ số PAPI tại địa phương; phân tích kết quả khảo sát chỉ số PAPI của tỉnh và kiến nghị các giải pháp nâng cao chỉ số năm 2023. Các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi những vướng mắc trong quá trình thực hiện chỉ số PAPI tại địa phương.

Hội nghị được kết nối tới các điểm cầu ở cấp huyện và cấp xã trên toàn tỉnh.
Hội nghị được kết nối tới các điểm cầu ở cấp huyện và cấp xã trên toàn tỉnh.

Để cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI trong thời gian tới, ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu, các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI năm 2023 và những năm tiếp theo; tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Bộ khung nhiệm vụ cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tiếp tục công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các thông tin, các chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai, các khoản thu, chi ngân sách cấp xã, danh sách hộ nghèo, công tác bảo vệ môi trường, nguồn nước…; giải quyết kịp thời, đúng quy định các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Bên cạnh đó, tập trung rà soát, đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính còn rườm rà; công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua kết quả khảo sát chỉ số PAPI tại cơ sở; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cấp xã…

N.B