12:11, 30/11/2021

Đoàn cơ sở Lữ đoàn 146 Hải quân phát động đợt thi đua cao điểm

Tối 29-11, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên quân đội và Ban Thanh niên quân đội (8-2-1952 – 8-2-2022).

Tối 29-11, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên quân đội và Ban Thanh niên quân đội (8-2-1952 – 8-2-2022).

 

Nội dung phát động tập trung vào quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  gắn với thực hiện các cuộc vận động, các đợt thi đua cao điểm; làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ về lịch sử truyền thống, những tấm gương cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có lý tưởng sống cao đẹp; xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Đoàn cơ sở và mỗi liên chi đoàn phấn đấu có ít nhất 1 công trình thanh niên hướng vào xây dựng cảnh quan đơn vị “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

 

Đại diện lãnh đạo Lữ đoàn ký xác nhận giao ước thi đua của các Liên chi đoàn.
Đại diện lãnh đạo Lữ đoàn ký xác nhận giao ước thi đua của các Liên chi đoàn.

 

Tại lễ phát động, đại diện các Liên chi đoàn ký kết giao ước thi đua, khẳng định quyết tâm phấn đấu thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nội dung của đợt thi đua cao điểm “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”.

 

Thời gian thực hiện đợt thi đua cao điểm từ ngày 1-12-2021 đến 8-2-2022.

 

VĂN TRUNG