11:11, 29/11/2021

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho gần 100 học viên

Sáng 29-11, tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 68 cho gần 100 học viên là cán bộ cấp xã và cấp huyện thuộc đối tượng 3.

 

Sáng 29-11, tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 68 cho gần 100 học viên là cán bộ cấp xã và cấp huyện thuộc đối tượng 3.


Trong 12 ngày, các học viên được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Biển Việt Nam, Luật Dân quân tự vệ; bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; vấn đề dân tộc, tôn giáo… Ngoài ra, các học viên còn được luyện tập bắn súng ngắn K54 bài 1.


MINH THIỆN