10:10, 06/10/2021

Kỳ họp thứ 3, HĐND TP. Cam Ranh khóa XII

Ngày 6-10, HĐND TP. Cam Ranh khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 3. Tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét, thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021 - 2025; các nghị quyết về 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025; nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án…

Ngày 6-10, HĐND TP. Cam Ranh khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 3. Tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét, thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021 - 2025; các nghị quyết về 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025; nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án…


HĐND đề nghị UBND thành phố, các cơ quan liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư công trong năm 2021 đã được HĐND thành phố thông qua; rà soát nội dung các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm thành phố giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách và các nhiệm vụ còn lại từ nay đến cuối năm nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố năm 2021.


KHÁNH VĨNH