01:07, 18/07/2021

Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ.
 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Theo đó, UBND giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì thực hiện các chính sách gồm: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (đối tượng 1); chính sách tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất (đối tượng 2). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai các chính sách gồm: Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ (đối tượng 3); hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động (đối tượng 6). UBND huyện, thị xã, thành phố chủ trì thực hiện các chính sách: Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (đối tượng 4); hỗ trợ NLĐ ngừng việc (đối tượng 5); chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em (đối tượng 7); hỗ trợ hộ kinh doanh (đối tượng 10); chính sách hỗ trợ NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị tạm dừng hoạt động hoặc mất việc làm (đối tượng 12). Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế (đối tượng 8); Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì thực hiện chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và NLĐ là hướng dẫn viên du lịch (đối tượng 9); Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ trì thực hiện chính sách hỗ trợ NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất (đối tượng 11). 
 
UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Các đơn vị chủ trì, phối hợp cần xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành việc giải quyết từng chính sách hỗ trợ. Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất toàn hệ thống, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đơn vị có liên quan. 
 
Về ngân sách thực hiện, các cấp ngân sách chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách của cấp mình, 70% quỹ dự trữ tài chính (ngân sách cấp tỉnh), nguồn cải cách tiền lương ngân sách các cấp còn dư sau khi đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội; Sở Tài chính tổng hợp số thực chi trên địa bàn tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính để xem xét bổ sung kinh phí từ ngân sách Trung ương. 
 
Nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
H.DUNG