10:07, 24/07/2020

Khối thi đua Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy Khánh Hòa (khối 1): Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm

Ngày 24-7, khối thi đua Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (khối 1) sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Ngày 24-7, khối thi đua Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (khối 1) sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 


Khối thi đua gồm 6 cơ quan: Ban Dân vận Tỉnh ủy , Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, các cơ quan trong khối thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Cấp ủy và tập thể lãnh đạo, ban chấp hành công đoàn các cơ quan đã vận động toàn thể cán bộ, công chức, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch, chương trình công tác đề ra; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Kết quả phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020, khối có 4 tập thể, 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; các đơn vị trong khối đã khen thưởng 6 tập thể, 20 cá nhân và đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng 6 cá nhân.


6 tháng cuối năm, các đơn vị trong khối tập trung tham mưu cấp ủy chỉ đại đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận bằng khen của UBND tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2019.


N.D