09:05, 16/05/2020

Khai mạc kỳ thi tuyển dụng, nâng ngạch khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa

Ngày 16-5, Hội đồng thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức của Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển dụng, nâng ngạch cho công chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng thi đến dự.

Ngày 16-5, Hội đồng thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức của Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển dụng, nâng ngạch cho công chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng thi đến dự.
 
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu khai mạc kỳ thi.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu khai mạc kỳ thi.

Các đại biểu và thí sinh dự khai mạc kỳ thi.
Các đại biểu và thí sinh dự khai mạc kỳ thi.
Đây là kỳ thi có tính cạnh tranh với sự tham gia của 35 công chức, trong đó, thi nâng ngạch chuyên viên chính 20 thí sinh, thi nâng ngạch chuyên viên 15 thí sinh. Ngoài ra, có 3 thí sinh tham gia thi tuyển dụng công chức. Trong 2 ngày thi (16 và 17-5), các thí sinh thi trắc nghiệm môn kiến thức chung, thi trắc nghiệm môn tiếng Anh và thi viết môn chuyên ngành. 
 
Đại diện thí sinh kiểm tra niêm phong đề thi.
Đại diện thí sinh kiểm tra niêm phong đề thi.  

Hướng dẫn cách thức thi trắc nghiệm trên máy tính
Hướng dẫn cách thức thi trắc nghiệm trên máy tính.

Các thí sinh nghe hướng dẫn cách thức thi trắc nghiệm.
Các thí sinh nghe hướng dẫn để chuẩn bị thi trắc nghiệm.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, theo sự phân cấp của Ban Tổ chức Trung ương, đây là năm thứ 3, Khánh Hòa tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức khối Đảng, MTTQ và và các tổ chức chính trị - xã hội. Để kỳ thi diễn ra thuận lợi, nghiêm túc, an toàn, chất lượng, trong thời gian qua, Hội đồng thi của tỉnh đã tập trung triển khai các bước chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng; trong quá trình tố chức thi, các thành viên Hội đồng thi, Ban giám sát, Ban coi thi và các bộ phận liên quan phối hợp chặt chẽ đảm bảo kỳ thi khách quan, công khai, minh bạch.
N.D