09:12, 17/12/2019

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 17-12, ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Sáng 17-12, ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại đầu cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng 150 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành tham dự. Ngoài ra, tại Khánh Hòa còn có 10 điểm cầu tại các địa phương và các cơ quan tham dự.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.


Các đại biểu được quán triệt, học tập các nội dung gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.


Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Trường Giang nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước như: 90 năm ngày thành lập Đảng; 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh... Đây là dịp thuận lợi để các địa phương, đơn vị, cấp ủy đảng tổ chức lồng ghép tuyên truyền chuyên đề năm 2020. Ông chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc học tập chuyên đề năm 2020 tại đơn vị, địa phương; lồng ghép tuyên truyền vào các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền nội dung của chuyên đề năm 2020 rộng rãi trong nhân dân, đặc biệt kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo Bác…


CẨM VÂN