10:09, 19/09/2019

Cụm thi đua số 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2019

Ngày 19-9, Cụm thi đua số 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh (gồm các đơn vị: Đồn Biên phòng Cam Hải Đông, Đồn Biên phòng Cam Ranh, Đồn Biên phòng Bích Đầm, Đồn Biên phòng Bình Ba, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang, Đại đội 19, Hải đội 2) tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2019.

Ngày 19-9, Cụm thi đua số 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh (gồm các đơn vị: Đồn Biên phòng Cam Hải Đông, Đồn Biên phòng Cam Ranh, Đồn Biên phòng Bích Đầm, Đồn Biên phòng Bình Ba, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang, Đại đội 19, Hải đội 2) tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2019.


Trong năm 2019, phong trào thi đua quyết thắng đã được các đơn vị trong cụm thi đua thực hiện nghiêm túc, toàn diện, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các đơn vị thực hiện tốt công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, nâng cao đời sống vật chất, tin thần cho bộ đội; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả “ba khâu đột phá”; nhiều chỉ tiêu đạt cao như: công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn...


HUỆ NAM