18:21, 02/04/2024

Chiếm dụng lòng đường để phơi lúa

KIM SƠN

Hiện đang vào mùa gặt, nhiều nơi trên Tỉnh lộ 5, đoạn qua thôn Gò Sắn (xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa), người dân chiếm dụng lòng đường để phơi lúa gây cản trở giao thông (ảnh). Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, nhắc nhở để đảm bảo an toàn giao thông.

 

KIM SƠN