20:35, 24/04/2024

Cần đặt thêm thùng thu gom rác

THÚY HƯỜNG

Trên đường Trường Sơn (nơi tiếp giáp với đầu hẻm 81 Trường Sơn), phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang có đặt một số thùng thu gom rác thải. Thế nhưng, do lượng rác nhiều nên các thùng không đủ để chứa hết rác, người dân phải vứt rác bên ngoài thùng, gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng đặt thêm thùng thu gom rác để người dân bỏ rác vào thùng, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi đây.

THÚY HƯỜNG