21:50, 18/09/2023

Bỏ rác nơi hành lang cầu

NHÃ UYÊN

Hàng ngày, trên cầu Chợ Mới (đường 23-10, TP. Nha Trang), một số người dân thiếu ý thức bỏ rác bừa bãi xuống hành lang cầu (ảnh), gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm để giữ gìn môi trường khu vực này.

Bỏ rác nơi hành lang cầu.
Bỏ rác nơi hành lang cầu.

NHÃ UYÊN