10:11, 06/11/2022

Phản hồi: Sở Thông tin và Truyền thông: Đề nghị kiểm tra, xử lý vấn đề báo nêu

Mục Tiếng nói nhân dân Báo Khánh Hòa thứ Năm, ngày 3-11 phản ánh về việc hơn 1 tháng qua, tại khu vực đường Trịnh Hoài Đức có một cống thoát nước ngày đêm chảy nước ra bên ngoài, bốc mùi hôi thối nồng nặc; đặc biệt, vào những ngày mưa, lượng nước chảy ra nhiều. Điều đáng nói, toàn bộ nước hôi thối từ cống này chảy qua cổng Trường Mầm non Vĩnh Hòa nên ảnh hưởng đến học sinh khi các cháu học tập và sinh hoạt tại trường cả ngày…

Mục Tiếng nói nhân dân Báo Khánh Hòa thứ Năm, ngày 3-11 phản ánh về việc hơn 1 tháng qua, tại khu vực đường Trịnh Hoài Đức có một cống thoát nước ngày đêm chảy nước ra bên ngoài, bốc mùi hôi thối nồng nặc; đặc biệt, vào những ngày mưa, lượng nước chảy ra nhiều. Điều đáng nói, toàn bộ nước hôi thối từ cống này chảy qua cổng Trường Mầm non Vĩnh Hòa nên ảnh hưởng đến học sinh khi các cháu học tập và sinh hoạt tại trường cả ngày…


Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND TP. Nha Trang kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh và gửi về sở trước ngày 16-11 để báo cáo UBND tỉnh và đăng trên chuyên mục “Thông tin cho báo chí” của Cổng thông tin điện tử tỉnh.


B.K.H