09:12, 13/12/2021

Phản hồi: Đã thay cờ mới

Mục Tiếng nói nhân dân, Báo Khánh Hòa Chủ nhật, ngày 5-12 phản ánh, trên bảng cổng chào tổ dân phố văn hóa 15 Đường Đệ (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) có treo cờ nhưng đã cũ, bạc màu, rách.

Mục Tiếng nói nhân dân, Báo Khánh Hòa Chủ nhật, ngày 5-12 phản ánh, trên bảng cổng chào tổ dân phố văn hóa 15 Đường Đệ (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) có treo cờ nhưng đã cũ, bạc màu, rách. Sau khi báo phát hành, chính quyền địa phương đã kiểm tra và cho thay cờ mới, bảo đảm mỹ quan.


KIỀU DIỄM