10:11, 26/11/2021

Biển báo gì đây?

Hiện nay, trên hành lang an toàn đường Đinh Tiên Hoàng (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) có dựng 2 biển cấm đổ rác nhưng đã cũ, phai màu, mờ chữ không còn đọc được (ảnh).

Hiện nay, trên hành lang an toàn đường Đinh Tiên Hoàng (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) có dựng 2 biển cấm đổ rác nhưng đã cũ, phai màu, mờ chữ không còn đọc được (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, thay mới để biển cấm tiếp tục phát huy tác dụng, giữ gìn đường phố sạch, đẹp.

 


MINH ĐỨC