Xin gia hạn tiến độ hoàn thành Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang

Thứ Năm, 16/09/2021, 09:46 [GMT+7]

Xin gia hạn tiến độ hoàn thành Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng xin gia hạn thời gian thực hiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040.

 

Theo UBND tỉnh, đến nay, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 cơ bản đã được Sở Xây dựng phối hợp đơn vị tư vấn lập hoàn thành; đã được tổ chức lấy ý kiến các sở ban, ngành, các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh và các kiến trúc sư, chuyên gia đầu ngành; thực hiện tiếp thu, hoàn chỉnh và tổ chức báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh vào ngày 1-9 vừa qua.

 

Mọt góc TPP. Nha Trang
Một góc TP. Nha Trang

 

Về cơ bản, công tác lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 đang khẩn trương triển khai theo kế hoạch, lộ trình đã được UBND tỉnh chỉ đạo và tình hình thực tế của địa phương hiện nay. Tuy nhiên, so với tiến độ, thời gian yêu cầu của nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1456 ngày 25-9-2020 thì thời gian hoàn thành hồ sơ đồ án để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, xem xét phê duyệt dự kiến sẽ chậm khoảng 3 tháng. Nguyên nhân là do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19; việc phối hợp với đơn vị tư vấn và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, chuyên gia đầu ngành và cộng đồng dân cư liên quan gặp nhiều khó khăn, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 được triển khai lập đồng thời với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nên chỉ có thể triển khai một số nội dung tiếp theo sau khi các nội dung định hướng của Quy hoạch tỉnh được định hình, thống nhất, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai đồ án.

 

Do vậy, để đủ cơ sở cho việc triển khai tiếp theo của công tác lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 nêu trên, UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép gia hạn thời gian hoàn thành trình thẩm định, phê duyệt đồ án đến cuối năm 2021.

 

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia và các cơ quan liên quan tiến hành lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040, đảm bảo các nội dung, yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh cũng đã thành lập Tổ công tác lập Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 để phối hợp, triển khai các công tác liên quan và chỉ đạo cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể của việc triển khai lập điều chỉnh quy hoạch để khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đồ án và hoàn thành các thủ tục liên quan, đủ điều kiện trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong năm 2021.

 

VĂN KỲ

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 41 giây...