09:09, 15/09/2021

Giới thiệu về giải pháp đô thị và giao thông thông minh cho Nha Trang

Ngày 15-9, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang chủ trì hội nghị trực tuyến giới thiệu giải pháp đô thị thông minh và giao thông thông minh tại TP. Nha Trang. Tại điểm cầu Hà Nội, đại diện Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (Công ty FPT) tham dự.

Ngày 15-9, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang chủ trì hội nghị trực tuyến giới thiệu giải pháp đô thị thông minh và giao thông thông minh tại TP. Nha Trang. Tại điểm cầu Hà Nội, đại diện Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (Công ty FPT) tham dự.

 

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu TP. Nha Trang
Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu TP. Nha Trang


Tại hội nghị, đại diện Công ty FPT đã báo cáo về giải pháp đô thị thông minh, giới thiệu giải pháp giao thông thông minh. Đồng thời, đề xuất xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh mềm; cung cấp các dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý điều hành, hình thành dữ liệu và dịch vụ cho đô thị thông minh; hình thành nền tảng tài nguyên đô thị dựa trên kho dữ liệu số và dịch vụ dữ liệu số phục vụ quản lý, điều hành, khai thác, chia sẻ, phát triển dịch vụ…

 

TP. Nha Trang hướng đến đô thị thông minh trong tương lai
TP. Nha Trang hướng đến đô thị thông minh trong tương lai


Ông Hồ Văn Mừng đề nghị Công ty FPT cần làm rõ thêm một số nội dung như: Hạ tầng kỹ thuật của Nha Trang có đáp ứng được yêu cầu triển khai thành phố thông minh; phương án tài chính để đầu tư; vấn đề bảo mật, an toàn thông tin; hoạt động của trung tâm điều hành…


VĂN KỲ