10:04, 19/04/2020

Thu hồi hơn 3,5ha đất để làm bãi đỗ xe tạm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định thu hồi hơn 3.5ha đất của Công ty TNHH Cát Phú tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang do hết hạn thuê đất.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định thu hồi hơn 3.5ha đất của Công ty TNHH Cát Phú tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang do hết hạn thuê đất.


UBND tỉnh giao UBND TP. Nha Trang chỉ đạo UBND xã Phước Đồng giao quyết định này cho doanh nghiệp, trường hợp công ty không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định tại trụ sở UBND xã và tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư xã Phước Đồng. UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý toàn bộ diện tích thu hồi.


Được biết, khu đất trên sau khi thu hồi sẽ được triển khai làm bãi đỗ xe tạm của TP. Nha Trang.


THÀNH NAM