09:04, 17/04/2020

Triển khai nhiệm vụ "Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo Khánh Hòa"

Chi cục Biển và Hải đảo, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị các đơn vị tư vấn tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ "Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo Khánh Hòa".

Chi cục Biển và Hải đảo, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa có văn bản đề nghị các đơn vị tư vấn tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo Khánh Hòa”.


Mục tiêu nhiệm vụ là điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường, sức chịu tải ô nhiễm môi trường của các khu vực biển, hải đảo để xác định cấp rủi ro, phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo nhằm phòng ngừa, xử lý kịp thời và khắc phục có hiệu quả sự cố môi trường biển, suy thoái môi trường biển và hải đảo của tỉnh.


Được biết, đây là nhiệm vụ được UBND tỉnh giao cho Sở TNMT thực hiện trong 2 năm 2020 - 2021; tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng, kinh phí phân kỳ năm 2020 là 100 triệu đồng.


V.L