Học viện Hải quân: Tổ chức kiểm tra điều lệnh

Thứ Năm, 21/02/2019, 22:24 [GMT+7]

Học viện Hải quân: Tổ chức kiểm tra điều lệnh

Thực hiện kế hoạch công tác năm học và chương trình huấn luyện học viên liên kết khóa 63 tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, vừa qua, Tiểu đoàn 2, Học viện Hải quân kết hợp với Tiểu đoàn 9, Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện điều lệnh cho các lớp học viên khóa 63 Học viện Hải quân đào tạo liên kết giai đoạn 1.

 

Học viên khóa 63 thực hành kiểm tra điều lệnh.

Học viên khóa 63 thực hành kiểm tra điều lệnh.


Trong chương trình huấn luyện tại Tiểu đoàn 9, Trường Sĩ quan Lục quân 2, nội dung huấn luyện, rèn luyện điều lệnh là một trong những nội dung rất quan trọng, được quan tâm để xây dựng cho học viên tác phong chính quy, thống nhất, mạnh mẽ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, luyện tập tích cực nên đợt hội thao điều lệnh, kiểm tra điều lệnh của học viên khóa 63 đều đạt kết quả tốt, chấp hành nghiêm quy chế thi, kiểm tra và đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.


THẾ ANH

 

.

các thông tin tiện ích