15:53, 10/07/2024

Hội Cựu chiến binh huyện Khánh Vĩnh:
Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2019 - 2024

THẾ ANH

Ngày 10-7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”, giai đoạn 2019 - 2024.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” luôn được các cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Khánh Vĩnh hưởng ứng tích cực, phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả thiết thực. Trong tổ chức thực hiện có sự kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với các đợt thi đua đột xuất, thi đua cao điểm và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Qua đó đã góp phần thúc đẩy tính sáng tạo, cổ vũ, động viên các cấp hội, cán bộ, hội viên vượt khó vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ, xây dựng Đảng, chính quyền đến phong trào giúp nhau giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ... Kết quả bình xét hàng năm, 100% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 98% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Các tập thể nhận giấy khen của UBND huyện.
Các tập thể nhận giấy khen của UBND huyện.

Hiện nay, toàn hội có 896 cán bộ, hội viên, trong đó tỷ lệ đảng viên chiếm 27%; 76 cán bộ, hội viên tham gia công tác ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, mặt trận, đoàn thể các cấp. Thời gian qua, hội tích cực đóng góp ý kiến với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, quy chế dân chủ cơ sở… Các hội viên CCB là quân dự bị động viên, dân quân tự vệ tham gia thực hiện tốt chương trình huấn luyện theo kế hoạch hàng năm; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn dân cư…

Cùng với đó, cán bộ, hội viên tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp”. Tính đến cuối tháng 5-2024, toàn hội có 5 tổ vay vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng số dư nợ hơn 8,6 tỷ đồng. Nhiều hội cơ sở đã tổ chức được vốn tự góp xoay vòng cho hội viên vay để phát triển sản xuất hàng trăm triệu đồng… Qua đó đã góp phần xoá được 82 hộ CCB nghèo trong 5 năm qua.  Hiện nay, toàn hội có 113 cán bộ, hội viên sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Các cá nhân nhận giấy khen của UBND huyện.
Các cá nhân nhận giấy khen của UBND huyện.

Thời gian tới, Hội CCB huyện Khánh Vĩnh xác định: Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết vận động các thế hệ CCB tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, ra sức thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội CCB huyện Khánh Vĩnh lần thứ VII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh…

Hội nghị đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” cấp trên, gồm 14 cán bộ, hội viên.

Dịp này, UBND huyện Khánh Vĩnh tặng giấy khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân; Hội CCB huyện Khánh Vĩnh tặng giấy khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.

THẾ ANH