18:54, 03/08/2023

Đảm bảo an toàn trong các hoạt động tình nguyện hè

V.THÀNH

Trung ương Đoàn vừa có công văn đề nghị tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, các ban, đơn vị trực thuộc quán triệt đến tất cả các đội hình tình nguyện hoạt động tại địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong triển khai các hoạt động tình nguyện ở cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn có điều kiện đặc thù về địa lý.

Trong đó, bảo đảm việc tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng đầy đủ cho chiến sĩ, tình nguyện viên trước khi tham gia chiến dịch; không tổ chức các hoạt động sinh hoạt giải trí khi chưa có kế hoạch cụ thể, tránh các hoạt động giải trí gần các khu vực nguy hiểm như: Sông suối, biển, hồ, khu vực hay xảy ra sạt lở đất...; không tổ chức các hoạt động tập thể làm mất an ninh trật tự, gây phiền hà tới người dân địa phương... Thường trực các đội hình tình nguyện phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên, cơ quan chức năng tại địa phương để có các phương án bảo đảm an toàn, an ninh tại khu tập kết trong thời gian triển khai các hoạt động tình nguyện tại cơ sở...

V.THÀNH