10:03, 21/03/2023

Ký kết chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2023 - 2027

Chiều 21-3, Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa và Sở Tư pháp Khánh Hòa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2023 - 2027.

Chiều 21-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa và Sở Tư pháp Khánh Hòa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2023 - 2027.

 

Đại diện 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Đại diện 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp.


Theo đó, giai đoạn 2023 - 2027, 2 đơn vị sẽ tiếp tục triển khai phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật của Nhà nước đến hội viên trong toàn Hội CCB tỉnh; phối hợp chỉ đạo Hội CCB các xã, phường, thị trấn rà soát, củng cố đội ngũ CCB tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Hội CCB, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh; tổ chức các nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11) phù hợp tình hình thực tế, trong đó chú trọng tổ chức đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức hội và hội viên CCB. Cùng với đó, triển khai có hiệu quả công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý đối với CCB, tham gia góp ý xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện xã hội; tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện công tác pháp luật cho lãnh đạo Hội CCB các cấp...


THẾ ANH