Sẽ đào tạo, nâng cao tay nghề cho 800 - 1.000 lao động

Thứ Tư, 04/11/2015, 22:05 [GMT+7]

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Chương trình khuyến công giai đoạn 2016 - 2020.


Theo đó, chương trình sẽ đào tạo, nâng cao tay nghề cho 800 - 1.000 lao động gắn với việc làm tại các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT); xây dựng 4 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới; hỗ trợ 60 - 70 lượt cơ sở CNNT nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến; hỗ trợ 5 mô hình xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở CNNT và tại các cụm CN. Hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất sạch hơn cho trên 40 lượt doanh nghiệp sản xuất CN; hỗ trợ 5 - 7 cơ sở CN áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất. Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 2 cụm CN và đầu tư hạ tầng cho 1 cụm CN. Hỗ trợ công nhận, khen thưởng cho 80 - 100 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh.


Mục tiêu chương trình này nhằm huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, hỗ trợ các hoạt động sản xuất CN - tiểu thủ CN; khuyến khích, hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất CN.


T.A
 

.

các thông tin tiện ích