VIDEO: Trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba của Chủ tịch nước cho các lãnh đạo có quá trình cống hiến
THIỆN TÂM 12:43, 05/07/2024