VIDEO: Kiểm tra các nội dung chuẩn bị cho Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
17:05, 21/06/2024