VIDEO: Công an xã bán chuyên trách - Cánh tay đắc lực trong đảm bảo an ninh
08:05, 23/06/2024