VIDEO: Ngăn chặn tệ nạn ma túy tràn về các miền quê.