VIDEO: Động thổ dự án Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa
Mã Phương 20:28, 01/06/2023