VIDEO: Trao 3000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân
Mã Phương