VIDEO: Phiên chợ đêm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của Khánh Hòa
Mã Phương 23:57, 26/09/2023