VIDEO: Đảm bảo an ninh trật tự cho Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023