VIDEO: Công an Khánh Hoà chủ động bảo vệ Festival biển 2023