VIDEO: “Thương coffee” – nơi giúp trẻ khuyết tật thêm kỹ năng sống
THANH TRÚC - LÊ NA