VIDEO: Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa