VIDEO: Khánh Hòa đẩy mạnh kích cầu, thu hút du khách