VIDEO: Truy quét "cát tặc" trên sông Cái16/05/2022