VIDEO: Xin lại xe hút cát không được, tạt mắm tôm vào nhà Bí thư Đảng ủy xã