VIDEO: Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thị sát, chỉ đạo cứu hộ tại Vạn Ninh