VIDEO: Triệu tập nhóm đối tượng gây rối tại trung tâm y tế