VIDEO: Triệu tập nhóm đối tượng gây rối tại trung tâm y tế16/09/2020