VIDEO: Phỏng vấn tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định