12:09, 30/10/2023

Các tuyến xe buýt tại Khánh Hòa

I. CÁC TUYẾN XE BUÝT DO CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG – FUTA BUSLINES KHAI THÁC

Địa chỉ: 176 Trần Quý Cáp, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 3540779

 

1. TUYẾN BẮC HÒN ÔNG  - DIÊN SƠN         

- Cự ly: 21.91 km

- Hành trình: Bắc Hòn Ông => Nguyễn Tất Thành => Cầu Bình Tân => Nguyễn Tất Thành => Thích Quảng Đức =>Võ Nguyễn Giáp => Quốc lộ 1 A => Nguyễn Huệ => Cầu Thành 1 => Hà Huy Tập => Đồng Khởi => Diên Sơn và ngược lại.           

- Thời gian chuyến đầu xuất bến: 5 giờ 30 phút

- Thời gian chuyến cuối xuất bến: 18 giờ 10 phút

2. TUYẾN BẮC HÒN ÔNG  - TRẠM XE BUÝT THÀNH 

- Cự ly: 20.86 km

- Hành trình: Bắc Hòn Ông => Nguyễn Tất Thành => Cầu Bình Tân => Nguyễn Tất Thành => Thích Quảng Đức => Võ Nguyễn Giáp => Quốc lộ 1 A => Nguyễn Huệ => Cầu Thành 1 => Hà Huy Tập => Đồng Khởi => Diên Sơn và ngược lại.

- Thời gian chuyến đầu xuất bến: 5 giờ 30 phút

- Thời gian chuyến cuối xuất bến: 18 giờ

3. TUYẾN BẾN XE PHÍA BẮC - DIAMOND BAY 

- Cự ly: 17.41 km

- Hành trình: Trần Nhật Duật => Cửu Long => Lê Hồng Phong => Nguyễn Tất Thành => Cầu Bình Tân => Nguyễn Tất Thành => Diamond Bay và ngược lại.            

- Thời gian chuyến đầu xuất bến: 5 giờ 30 phút

- Thời gian chuyến cuối xuất bến: 18 giờ 10 phút

4. TUYẾN LƯƠNG SƠN  - TRẠM XE BUÝT THÀNH                     

- Cự ly: 16.22 km

- Hành trình: Lương Sơn => Quốc lộ 1 A => Cầu sông Cái => Hùng Vương => Lạc Long Quân => Nguyễn Trãi => Trạm xe buýt Thành và ngược lại.                               

- Thời gian chuyến đầu xuất bến: 5 giờ 30 phút

- Thời gian chuyến cuối xuất bến: 18 giờ 10 phút

5. TUYẾN HÒN XỆN  - HÒN RỚ 1                    

- Cự ly: 15.03 km

- Hành trình: Hòn Xện => Phạm Văn Đồng => Cầu Trần Phú => Trần Phú => Nguyễn Bỉnh Khiêm => Ngô Quyền => Phan Bội Châu => Hai Bà Trưng => Hoàng Hoa Thám => Nguyễn Chánh => Trần Hưng Đạo => Lê Thánh Tôn => Nguyễn Thiện Thuật => Tuệ Tĩnh => Trần Phú => Dã Tượng => Nguyễn Lộ Trạch => Phước Long => Cầu Bình Tân => Tôn Đức Thắng => Hòn Rớ 1 và ngược lại.                                        

- Thời gian chuyến đầu xuất bến: 5 giờ 30 phút

- Thời gian chuyến cuối xuất bến: 18 giờ 10 phút

6. TUYẾN HÒN XỆN  - BẾN XE BUÝT VINPEARL                                     

- Cự ly: 15.83 km

- Hành trình: Hòn Xện => Phạm Văn Đồng => Cầu Trần Phú => Trần Phú => Nguyễn Bỉnh Khiêm => Ngô Quyền => Phan Bội Châu => Hai Bà Trưng => Hoàng Hoa Thám => Nguyễn Chánh => Trần Hưng Đạo => Lê Thánh Tôn => Nguyễn Thiện Thuật => Tuệ Tĩnh => Trần Phú => Dã Tượng => Nguyễn Lộ Trạch => Phước Long => Võ Thị Sáu => Tô Hiệu => Trần Phú => Bến xe buýt Vinpearl và ngược lại.              

- Thời gian chuyến đầu xuất bến: 5 giờ 20 phút

- Thời gian chuyến cuối xuất bến: 18 giờ

7. TUYẾN BẾN XE PHÍA NAM  - LƯƠNG SƠN                                

- Cự ly: 19.25 km

- Hành trình: Bến xe phía Nam => Đường 23 tháng 10 => Yersin => Quang Trung => Đường 2 tháng 4 => Nguyễn Xiển => Quốc lộ 1 A => Lương Sơn và ngược lại.                                                                                                         

- Thời gian chuyến đầu xuất bến: 5 giờ 20 phút

- Thời gian chuyến cuối xuất bến: 18 giờ

8. TUYẾN BẾN XE PHÍA BẮC - BẾN XE CAM RANH                                

- Cự ly: 63.5 km

- Hành trình: Bến xe phía Bắc => Đường 2 tháng 4 =>  Đường 23 tháng 10 => Ngã 3 Thành         => Quốc lộ 1 A => Chợ Cam Tân => Chợ Cam Hòa =>  Chợ Cam Đức => Mỹ Ca => Ủy ban Cam Phúc Bắc => Chợ Sông Cầu => Bến xe Cam Ranh và ngược lại.

- Thời gian chuyến đầu xuất bến: 5 giờ 30 phút

- Thời gian chuyến cuối xuất bến: 17 giờ 30 phút

II. CÁC TUYẾN XE BUÝT DO CÔNG TY TNHH QUYẾT THẮNG KHÁNH HÒA KHAI THÁC

- Địa chỉ: số 01-NOTT đường số 30, khu đô thị mới Phước Long, P. Phước Long, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

- Điện thoại: 091 541 15 51

 

1. TUYẾN NHA TRANG - VẠN GIÃ

- Hành trình: Trạm Xe Buýt Quyết Thắng => Nguyễn Đức Cảnh => Hoàng Diệu => Trần Phú => Biệt Thự => Hùng Vương => Lê Thánh Tôn => Quang Trung => Đường  tháng 4 => Quốc lộ 1A => Quốc lộ 26 => Trần Quý Cáp => Quốc lộ 1A => Trạm xe buýt Vạn Giã và ngược lại                                                                                        

- Thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ 15 phút

2. TUYẾN NHA TRANG - TUY HOÀ

- Hành trình: Trạm Xe Buýt Quyết Thắng => Nguyễn Đức Cảnh => Hoàng Diệu => Trần Phú => Biệt Thự => Hùng Vương => Lê Thánh Tôn => Quang Trung => Đường 2 tháng 4 => Quốc lộ 1A => Quốc lộ 26 => Trần Quý Cáp => Quốc ộ 1A => Trạm Xe Buýt Vạn Giã => Hầm Đèo Cả => Quốc lộ 1A => Bến Xe Phú Lâm => Lạc Long Quân => Ngô Gia Tự => Hùng Vương => Trần Hưng Đạo => Nguyễn Tất Thành => Quốc lộ 1A => Trạm xe buýt Tuy Hoà và ngược lại.

- Thời gian hoạt động từ 4 giờ 50 phút đến 19 giờ 50 phút

3. TUYẾN NHA TRANG - DỐC LẾT

- Hành trình: Trạm Xe Buýt Quyết Thắng => Nguyễn Đức Cảnh => Hoàng Diệu => Trần Phú => Biệt Thự => Hùng Vương => Lê Thánh Tôn => Quang Trung => Đường  2 tháng 4 => Quốc lộ 1A => Quốc lộ 26 => Trần Quý Cáp => Quốc lộ 1A => Chợ Ninh Diêm => Hà Huy Tập => Trạm xe buýt Dốc Lết và ngược lại.                              

- Thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ 05 phút

4. TUYẾN NHA TRANG - NINH TÂY  

- Hành trình: Trạm Xe Buýt Quyết Thắng => Nguyễn Đức Cảnh => Hoàng Diệu => Trần Phú => Biệt Thự => Hùng Vương => Lê Thánh Tôn => Quang Trung => Đường  2 tháng 4 => Quốc lộ 1A => Quốc lộ 26 => Chợ Dục Mỹ => Trạm xe buýt Ninh Tây và ngược lại.         

- Thời gian hoạt động từ 5 giờ 25 phút đến 18 giờ 50 phút

5. TUYẾN VẠN GIÃ - ĐẠI LÃNH

- Hành trình: Trạm xe buýt Vạn Giã => Lê Hồng Phong => Nguyễn Huệ => Chợ Tu Bông => Quốc lộ 1A=> Đèo Cổ Mã => Trạm xe buýt Đại Lãnh và ngược lại.

- Thời gian hoạt động từ 4 giờ 50 phút đến 18 giờ 35 phút

6. TUYẾN VẠN GIÃ - ĐẦM MÔN

- Hành trình: Trạm Xe Buýt Vạn Giã => Lê Hồng Phong => Nguyễn Huệ => Chợ Tu Bông => Quốc lộ 1A => Đường 651 => Xuân Đừng => Trạm xe buýt Đầm Môn và ngược lại.              

- Thời gian hoạt động từ 5 giờ 00 phút đến 18 giờ 55 phút