10:09, 07/09/2022

Thông báo Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Thông báo Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn đi qua địa bàn huyện Diên Khánh)

Thông báo Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn đi qua địa bàn huyện Diên Khánh)


Địa điểm: Xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh


Hiện nay, Tổ công tác đã tiến hành kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa và thu nhận hồ sơ, giấy tờ nhà đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên vẫn còn thửa đất bị ảnh hưởng nhưng chủ sử dụng đất chưa liên hệ để thực hiện kê khai, kiểm đếm:


- Thửa đất số 6 bản đồ địa chính số 04 – tại xã Diên Đồng, tương ứng với thửa số 01 tờ bản đồ trích đo số 5 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 14 bản đồ địa chính số 04 – tại xã Diên Đồng, tương ứng với thửa số 02 tờ bản đồ trích đo số 5 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 02 bản đồ địa chính số 10 – tại xã Diên Đồng, tương ứng với thửa số 04 tờ bản đồ trích đo số 5 phục vụ giải tỏa.

- Thửa đất số 40 bản đồ địa chính số 10 – tại xã Diên Đồng, tương ứng với thửa số 24 tờ bản đồ trích đo số 5 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 113 bản đồ địa chính số 10 – tại xã Diên Đồng, tương ứng với thửa số 33 tờ bản đồ trích đo số 5 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 114 bản đồ địa chính số 10 – tại xã Diên Đồng, tương ứng với thửa số 37 tờ bản đồ trích đo số 5 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 118 bản đồ địa chính số 10 – tại xã Diên Đồng, tương ứng với thửa số 38 tờ bản đồ trích đo số 5 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 124 bản đồ địa chính số 10 – tại xã Diên Đồng, tương ứng với thửa số 39 tờ bản đồ trích đo số 5 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 139 bản đồ địa chính số 10 – tại xã Diên Đồng, tương ứng với thửa số 40 tờ bản đồ trích đo số 5 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 52 bản đồ địa chính số 17 – tại xã Diên Đồng, tương ứng với thửa số 10 tờ bản đồ trích đo số 6 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 129 bản đồ địa chính số 17 – tại xã Diên Đồng, tương ứng với thửa số 45 tờ bản đồ trích đo số 6 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 70 bản đồ địa chính số 40 – tại xã Diên Đồng, tương ứng với thửa số 49 tờ bản đồ trích đo số 6 phục vụ giải tỏa.


Do đó, để đảm bảo tiến độ của dự án và tính pháp lý trong việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hội đồng BT, HT và TĐC dự án đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa kê khai và chưa nộp đầy đủ các loại giấy tờ nhà đất đến liên hệ tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh, số ĐT: 02583.853.858 hoặc 0347419778 (gặp đồng chí Nguyễn Nhật Tân); Địa chỉ: 87 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh để kê khai và cung cấp các loại giấy tờ có liên quan (trong giờ hành chính).


- Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/9/2022.


Quá thời hạn thông báo nêu trên mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện việc kê khai và nộp hồ sơ nhà đất thì Hội đồng BT, HT và TĐC công trình sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định. Mọi tranh chấp và thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết.