10:04, 14/04/2022

Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân - Chi nhánh Khánh Hoà thông báo đấu giá tài sản

Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân - Chi nhánh Khánh Hoà, địa chỉ: Tầng 03, số 207, đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN


Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân - Chi nhánh Khánh Hoà, địa chỉ: Tầng 03, số 207, đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Thông báo bán đấu giá tài sản tại Thửa đất số 676, tờ bản đồ số 29, địa chỉ: Thôn Xuân Tây, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.


Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Khánh Hoà - PGD Hoàng Diệu, địa chỉ: Số 38 đường 6C, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.


Giá khởi điểm: 4.535.190.000 đồng;


Tiền đặt trước: 453.519.000 đồng/01 hồ sơ;


Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.


Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 12/04/2022 đến 16h00 ngày 04/05/2022.


Thời gian đấu giá vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 07/05/2022 tại trụ sở Công ty.


Mọi thông tin về tài sản, quy trình đấu giá, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân - Chi nhánh Khánh Hoà, Hotline: 0982 010 279.