Thông báo về việc công bố đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái VCN

Thứ Ba, 08/12/2020, 22:29 [GMT+7]

Thông báo


V/v công bố đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái VCN, xã Vĩnh Thái, Tp. Nha Trang.


+ Địa điểm thực hiện dự án: xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.


+ Chi tiết nội dung công bố đồ án quy hoạch xem trên trang: http://nhatrang.khanhhoa.gov.vn.


* Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý đô thị thành phố Nha Trang, UBND xã Vĩnh Thái.’’

.

các thông tin tiện ích