Thông báo

Thứ Sáu, 04/12/2020, 22:01 [GMT+7]
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo:
 
1. Niêm yết công khai phương án điều chỉnh bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang để hộ gia đình, cá nhân đóng góp ý kiến:
 
– Kèm Phương án dự kiến (Đợt 04): 17 trường hợp.
 
2. Địa điểm niêm yết: Tại trụ sở UBND phường Vĩnh Phước và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.
 
3. Thời gian niêm yết: 20 ngày, kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2020 đến hết ngày 19 tháng 12 năm 2020.
 
4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND phường Vĩnh Phước hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa - Số 13B Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.
 
5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.
.

các thông tin tiện ích