Thông báo

Thứ Sáu, 04/12/2020, 22:02 [GMT+7]
Về việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang
 
Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang được thực hiện theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 2273/QĐ-UBND ngày 5-8-2016.
 
Ngày 1-9-2016, UBND TP. Nha Trang đã ban hành Thông báo số 756/TBUBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái
định cư Ngọc Hiệp. Hiện nay, còn 44 trường hợp (có danh sách đính kèm, và được niêm yết tại trụ sở UBND phường Ngọc Hiệp) không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo quy định, sau khi thực hiện đầy đủ quy trình về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai ngày 29-11-2013 cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án.
 
Nhằm truyền tải thông tin đến các trường hợp trên được biết về thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa thông báo như sau:
 
- Thời gian thực hiện việc cưỡng chế: Dự kiến thực hiện trong 4 ngày, từ ngày 15 đến 18-12-2020.
 
- Địa điểm: Tại vị trí của các thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án.
 
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa kính thông báo.
.

các thông tin tiện ích