Thông báo mời đấu giá

Thứ Sáu, 04/12/2020, 22:01 [GMT+7]
- Tổ chức đấu giá tài sản: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
 
- Tài sản đấu giá: “Quyền khai thác xe taxi phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại
Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa”
 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 năm
 
- Hình thức lựa chọn: Đấu giá
 
- Phương thức lựa chọn: Bỏ phiếu kín
 
- Giá khởi điểm: 36.000.000 đồng/ 01 tháng (Ba mươi sáu triệu đồng/ 01 tháng)
 
- Tổng giá trị: 864.000.000 đồng/24 tháng (Tám trăm sáu mươi bốn triệu đồng)/24 tháng
 
- Thời gian phát hành hồ sơ: từ 8 giờ ngày 07/12/2020 (trong giờ hành chính).
 
- Thời điểm đóng hồ sơ: 14 giờ ngày 14/12/2020
 
- Thời điểm mở đấu giá: 14 giờ 30 ngày 14/12/2020
 
 - Địa điểm mở đấu giá: Phòng khách - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà (Số 19 Yersin,
Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang).
 
 - Địa điểm bán hồ sơ: Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
 
 - Giá bán một bộ hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)
 
 - Tiền đặt cọc :
 
+ Số tiền 43.200.000 đồng (Bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng)
 
+ Hình thức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
 
- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:
 
a. Đối với tổ chức: Bản sao Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực (hoặc có bản chính để đối chiếu).
 
b.Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với
tài sản đó thì không được tham gia đấu giá.
 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: 19 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa hoặc ĐT (0258).3817682 để được hướng dẫn chi tiết.
.

các thông tin tiện ích