Xã Diên Phước:

Triển khai đồng bộ trong xây dựng nông thôn mới

Chủ Nhật, 22/11/2015, 21:36 [GMT+7]

Năm 2014, xã Diên Phước được UBND tỉnh công nhận hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Có được kết quả đó là nhờ xã đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp.


Bước đi đúng...


Nhằm triển khai hiệu quả chương trình, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM xã đã thành lập Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn để điều hành, triển khai nhiệm vụ đến từng địa bàn thôn, xóm, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên kiểm tra, rà soát đánh giá thực trạng của từng tiêu chí. Trên cơ sở đó xác định những tiêu chí nào cần tập trung đầu tư nguồn lực, tiêu chí nào liên quan đến cộng đồng dân cư và sức đóng góp của nhân dân, đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát bổ sung quy hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai.


Công tác tuyên truyền được xã xác định là phương pháp rất quan trọng để người dân hiểu rõ và nắm bắt những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về chương trình, đồng thời huy động sức mạnh của toàn dân trong quá trình thực hiện. Vì vậy, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, Ban chỉ đạo còn thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia giám sát các dự án trên địa bàn. Bên cạnh đó, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã đẩy mạnh phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM; đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái... Nhờ đó đã phát huy nguồn lực và lợi thế của địa phương để hoàn thành các tiêu chí cụ thể.


... tạo những kết quả tích cực


Về đích sớm hơn kế hoạch đề ra một năm, đến nay, Diên Phước đã có quy hoạch hạ tầng cơ sở thiết yếu phục vụ cho nhu cầu dân sinh, sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. 100% tuyến đường giao thông trục chính, đường trục thôn và ngõ xóm mở rộng và hoàn chỉnh. Hệ thống thủy lợi đạt được 80% kênh mương loại III, bảo đảm tưới, tiêu ổn định cho 470ha. Hệ thống trường học được đầu tư hoàn thiện, đạt chuẩn quốc gia. Nhà văn hóa xã, thôn được nâng cấp với các khu chức năng văn hóa thể thao đạt chuẩn.


Bên cạnh đó, chợ Diên Phước được nâng cấp đạt loại III nhờ nguồn xã hội hóa. Về nhà ở dân cư, xã đã vận động người dân cải tạo, sửa chữa nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng. Cùng với việc sử dụng nguồn vốn được cấp và vận động từ nhân dân, xã đã xóa 32 căn nhà tạm để đến cuối 2014, có 1.470/1546 nhà đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.


Tiêu chí thu nhập là bài toán khó cho tất cả các địa phương, nhưng ở Diên Phước, chính quyền xã đã đưa ra được giải pháp mang lại hiệu quả như: chuyển đổi giống, cây trồng vật nuôi, chuyển đổi các mô hình phát triển. Nhờ đó, bước đầu mang lại lợi ích kinh tế cao cho người dân. Tỷ lệ người có việc làm thường xuyên đạt 95,6% trên tổng số người trong độ tuổi lao động. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2014 đạt 23,28 triệu đồng/năm/người. Vấn đề an sinh xã hội được chính quyền quan tâm, nỗ lực thực hiện nên kết quả tương đối khả quan. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã chỉ còn 38 hộ/1.546 hộ...


Đạt được kết quả trên là nhờ chính quyền xã đã xây dựng hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, quản lý điều hành của chính quyền và vai trò trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, phát huy tối đa hiệu quả của nguồn vốn cấp và đóng góp của người dân. Tuy nhiên, Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã vẫn có một số tồn tại cần khắc phục. Đó là tình trạng sản xuất vẫn còn manh mún, khó áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chưa tháo gỡ được những khó khăn về tiêu thụ sản phẩm; đào tạo nghề cho lao động nông thôn chất lượng còn thấp; một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về chương trình, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại...


Nguyễn Minh Viên
 

.

các thông tin tiện ích